Công ty TNHH Công nghệ Yichen Thâm Quyến

Công ty TNHH Công nghệ Yichen Thâm Quyến - một công ty liên kết của Công ty TNHH công nghệ Tô Châu STARS, được thành lập vào năm 2016, là nhà sản xuất vật liệu điện tử chuyên nghiệp, tích hợp với R & D, sản xuất và bán hàng. Chủ yếu chuyên sản xuất màng bảo vệ, lót phát hành, băng dính công nghiệp và nhãn điện thoại.

  • Hợp tác nhãn Ccl
  • Hợp tác công ty Ấn Độ
Công ty TNHH Công nghệ Yichen Thâm Quyến

Công ty TNHH Công nghệ Yichen Thâm Quyến - một công ty liên kết của Công ty TNHH công nghệ Tô Châu STARS, được thành lập vào năm 2016, là nhà sản xuất vật liệu màng mỏng điện tử chuyên nghiệp, tích hợp với R & D, sản xuất và bán hàng. Chủ yếu chuyên sản xuất màng bảo vệ, lót phát hành, băng dính công nghiệp và nhãn điện thoại.

Chi tiết